تفویض در مکتب انسان‌گرایی (اومانیسم)

کهکشان

جبر و تفویض دو مکتب اعتقادی تاثیرگذار در رفتار انسان است. این دو مکتب فکری همواره در طول تاریخ با انسان بوده و زیان های بسیاری بر جامعه بشری وارد کرده است.
جبرگرایی بر این باور است که دست انسان در افعال و کارهایش بسته است. این دروغی بزرگ است؛ زیرا انسان‌ها با این باور کارهای زشت و بد خود را به خدا نسبت خواهند داد؛ چنانکه یزید و ابن مرجانه در قتل امام حسین(ع) گفتند: خدا او را کشت؛ این در حالی است که خداوند با تشریع احکام و مکلف کردن انسان به تکالیف شرعی عملا در چارچوب واجبات و محرمات، این قول را باطل دانسته است؛ زیرا اگر براساس آموزه‌های قرآن و دیگر کتب آسمانی از تورات و انجیل، تکالیفی برای انسان است و پاداش بر اساس آن سامان یافته است؛ پس باید گفت که جبرگرایی باطل است و انسان در کارهایش دارای اختیار بوده و قدرت ترک و انجام آن را داشته و باید پاسخ‌گوی اعمالش باشد.
تفویض‌گرایان براین باورند که خداوند خلق را به خودشان واگذار کرده و کاری به کار آنان ندارد. یهودیان این‌گونه می‌گفتند و عمل می‌کردند. خداوند می‌فرماید: وَ قَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللهِ مَغْلُولَهٌ؛ و یهود گفت: دست خداوند بسته است.(مائده‌، آیه ۶۴) در حقیقت آنان خداوند را پس از خلقت خلق ناتوان می‌دانستند و بر این باور بودند که خداوند پس از خلقت‌، خلق را به حال خودش رها کرده و آزاد گذاشته است. بر همین اساس آنان خود به وضع قوانین پرداخته و بر خلاف آموزه‌های وحیانی تورات و انجیل، به هر کار منکر و زشتی رو می آورده و فسق و فجور کرده و از گناه اجتناب نمی کردند. خداوند می فرماید: کَانُوا لاَ یَتَنَاهُوْنَ عَن مُنکَرٍ فَعَلُوهُ؛ آنان از هیچ کار زشتی که انجام می‌دادند، اجتناب نمی‌کردند. (مائده، آیه ۷۹)
پس براساس این آیه باید گفت پذیرش دیدگاه تفویض نیز موجب می شود تا انسان به فسق و فجور رو آورده و اعتقادی به قوانین شریعت نداشته باشد و برخلاف آن رفتار کند.
امروزنیز همین دیدگاه در جامعه غربی در قالب اومانیستی از سوی یهودیان به عنوان یک فلسفه درباره هستی مطرح شده و انسان‌گرایی یهودی و مسیحی شکل گرفته است تا جایی که هر چه امروز در جوامع بشری رخ می‌دهد بر اساس همین اصل تفویض‌گرایی یهودی است. بر اساس این دیدگاه، خداوندِ دست بسته، کنار گذاشته شده و خود انسان‌ها به وضع قوانین براساس اصالت لذت پرداختند. این گونه است که امروز در جوامع بشری به‌ویژه جوامع غربی، هر‌گونه منکری در قالب اصالت لذت به عنوان قانون در می‌آید و همجنس‌گرایی و مانند آن قانونی می‌شود.
اصولا یهودیان از سوی خداوند و پیامبرانشان به سبب این‌گونه تفکرات و رفتارها لعن شده‌اند.(مائده، آیه ۷۸)