تصویر قرآنی از شیطنت مستکبران

کفار

بسم الله الرحمن الرحیم

صفت شیطنت در قرآن برای گروه های جنی و انسانی آمده است که در برابر هدایت و ولایت الهی قرار گرفته اند. هر چند که ابلیس از مصداق اتم و اکمل شیطنت است، اما این امر اختصاصی به او ندارد، و در قرَآن از «شیاطین الانس و الجن » سخن به میان آمده است که بیانگر دایره گسترده شیطنت در جهان و در میان انس و جن است. از نظر قرآن، مستکبران عالم که به ادعای «کبر» و«تکبر» در برابر کبریایی الهی قرار می گیرند، با شیطنت های خویش نه تنها خود را تباه می کنند، بلکه بسیاری از بندگان خدا از جن و انس را نیز به گمراهی و تباهی می کشانند و این گونه است که وعده های پوچ و دروغین خویش، بهشت دروغین را ترسیم کرده و به جای آب مردم را به سراب می کشانند و در نهایت دست خالی و دست از پا دراز به ندامت و حسرت و خسران ابدی گرفتار می سازنند.

تصویر قرآنی از شیطنت های مستکبران انسی و جنی در جهان به ما کمک می کند تا دشمن خویش را بهتر شناخته و راه و روش های سلطه و ولایت او را بدانیم و امکان تقابل و مبارزه و مخالفت با او را به دست آوریم.

 1. ادعای دروغین امدادرسانی: از نظر قرآن، شیاطین با ادعای دروغین امدادرسانی بر آن هستند تا سلطه و ولایت خویش را ایجاد و حفظ کنند.(انفال، آیه ۴۸) شیطان برای تشویق و ترغیب اولیای خویش برای مقابله با راه پیامبران و ولایت الهی، به آنان وعده می دهد که در همسایگی آنان است و هر گاه خطری متوجه آنان باشد به یاری و امداد آنان خواهد شتافت؛ اما هنگام خطر، هیچ اقدامی نمی کند و دوستان و اولیای خویش را تنها رها می کند.(همان) امروز نیز مستکبران جهانی چون آمریکا و دولت های مستکبر غربی، به دولتمردان و کشورهای مزدور خویش چنین وعده های می دهند، ولی در هنگام خطر هیچ کاری نمی کنند و آنان را تنها می گذارند. نمونه های تاریخی آن را می توان در فریب صدام حسین، مبارک، شاهان و ملوک مرتجع خلیج فارس دید که چگونه آمریکا این شیطان بزرگ مستکبر آنان را در اوج خطر تنها گذاشت و رها کرد.
 2. تزیین گری: شیاطین اعمال باطل و ضد ارزشی را به عنوان اعمال حق و ارزشی جلوه می دهد و با تزیین گری اعمال زشت دیگران آنان را فریب داده و از مسیر هدایت، حق و ارزش ها دور می سازد.(انفال، آیه ۴۸؛ نمل، آیه ۲۴) این تزیین گری در همه عرصه ها و حوزه های فردی و اجتماعی انجام می شود، اما در مسایل جنگی و درگیری با اهل حق بیش ترین و شدیدترین تزیین گری از سوی شیاطین جنی و انسی انجام می شود تا بتوانند اهداف پلید و زشت خویش را جامه عمل بپوشانند و دنیا خویش را بدان آباد و دنیای دیگران را خراب و نابود سازند. بر همین اساس است که شیاطین استکباری همانند دولت های استکباری آمریکا، گناهان بزرگ از جمله قتل بی گناهان و نسل کشی را در قالب دفاع از صلح و حقوق بشر و ترویج دمکراسی و مردم سالاری تشویق می کند و اولیای خویش را به این سمت و سو هدایت می کند؛ هر چند که در هنگام خطر و مشاهده عذاب الهی پیش از دیگران می گریزد و اولیای خویش را تنها می گذارد.(انفال، آیه ۴۸)
 3. عداوت افکنی: ایجاد دشمنی میان مردمان از مهم ترین شیوه ها و ویژگی های شیاطین انسی و جنی است؛ زیرا اگر میان مردم و جامعه جهانی صلح و دوستی برقرار باشد، نمی توانند به اهداف پلید خویش برسند. از این روست که با بهره گیری از ابزارهای گوناگون و نامشروع، به ایجاد دشمنی و دامن زدن بدان می پردازند تا دولت ها و ملت به جان هم بیافتند و جنگ و ویرانی و نابودی در ملت ها و امت ها پدید آید. از این روست که با پژوهش های جامعه شناسی و روان شناسی و شناسایی نقاط اختلاف و برجسته سازی آن میان مردمان حتی مسلمانان و مومنان دشمنی می افکند و با ایجاد تفرقه به مقاصد خویش دست می یابند.(مائده، آیه ۹۱)
 4. بغض ورزی: اصولا انسان ها به سبب آن که نماد رحمت الهی هستند، نسبت به یک دیگر محبت دارند، در حالی که شیاطین مستکبر برای این که بتوانند به مقاصد خویش برسند، با ایجاد بسترها و بهره گیری از ابزارهای زشت، محبت در میان مردمان را به بغض نسبت به یک دیگر تبدیل می کنند تا این گونه بتوانند بر دولت ها و ملت ها مسلط شده و نابودی آنان را رقم زده و به تاراج سرمایه های مادی و معنوی آنان بپردازند.(مائده، آیه ۹۱)
 5. خدا فراموشی: از آن جایی ذکر الله و یادکرد خدا مهم ترین ابزار برای حفظ رحمت، صلح و دیگر کلمات فردی و جمعی الهی است، شیاطین مستکبر برای تحقق اهداف پلید خویش از همه ابزارها از جمله قمار و خمر و زنا و مانند آن ها بهره می گیرند تا مردمان را از خدا و ذکر الله دور نگه دارند. (مائده، آیه ۹۱) امروز رسانه ها از جمله ماهواره ها و رسانه های اجتماعی به عنوان یک ابزار فریب در اختیار شیاطین استکباری از جمله دولت های غربی – عربی – عبری قرار گرفته است تا مردم را چنان سرگرم دنیا و کارهای پوچ و بیهوده کنند و خدا را فراموش کرده و از ذکر الله دور باشند.
 6. بی نمازی: از آن جایی نماز به ویژه سجده در برابر خدا، نماد نهایت عبودیت در برابر خدا و عامل از میان رفتن کبر و تکبر و استکبار است، شیاطین مستکبر جهانی در تقابل با نماز قرار گرفته و به اشکال گوناگون کاری می کنند تا حتی مومنان و مسلمانان از نماز غافل شده و سجده نپردازند و از تکبر و کبر و استکبار رهایی نیابند.(مائده، آیه ۹۱)
 7. فرمان به کفرورزی ، فحشاء و بدی: از نظر قرآن، شیاطین مستکبر برای تحقق اهداف پلید خویش مردم را از جاده هدایت و ولایت الهی دور می سازند و با بستن راه هدایت بر آن هستند تا مردم در مسیری بردگی و بندگی آنان قرار گیرند.(مائده، آیه ۹۱) آنان نه تنها کفر را تشویق و ترغیب می کنند، بلکه حتی به عنوان رهبران و پیشوایان دارای سلطه و ولایت، اولیای خویش را به کفر فرمان می دهند و به صراحت از آنان می خواهند از هر گونه رفتار ایمانی پرهیز کرده و رفتارهای شیطانی و کفر آمیز خویش را علنی و آشکار سازند(نساء، آیه ۶۰) و به کارهای بد و زشت اقدام کنند.(بقره، آیه ۱۶۹) از همین روست که دولت های استکباری از جمله دولت آمریکا به صراحت به کشورهای تابع خویش فرمان می دهد تا ارزش های الهی و انسانی را کنار بگذارند و به نابهنجاری ها و رفتارهای ضد ارزشی دامن بزنند و فسق و فجور و فحشاء را در اجتماع گسترش دهند.
 8. اغواگری: شیاطین مستکبر برای این که بتوانند از ظرفیت های دیگران برای اهداف خویش بهره برند، اولیای خویش را اغوا می کنند و آنان را به سمت و سوی رفتارهای پر خطر و هلاکت کننده سوق می دهند. اولیای شیطان چنان تحت اغوای آنان قرار می گیرند که بی گدار به آب می زنند و خود و ملت و دولت خویش را غرق می کنند؛ چنان که صدام و دولت سعودی و شیوخ خلیج فارس تحت تاثیر اغواگری شیطان در جنگ های منطقه ای هم چون یمن وارد شدند و خود و ملت خویش را به تباهی و نابودی کشاندند.(انفال، آیه ۴۸؛ ابراهیم، آیه ۲۲)
 9. افتراء به خدا و دین سازی: از دیگر ویژگی های شیاطین استکباری آن است که به خدا افترا می زنند و دین سازی کرده یا بدعت در دین ایجاد می کنند؛ زیرا دین حق و وحیانی خود مانع جدی در سر راه اهداف پلید استکباری آنان است. از این روست که با تحریف گری در آموزه های وحیانی، بدعت در دین و حتی دین سازی و نسبت آن به خدا، حلال های الهی را تحریم و حرام های الهی را تحلیل می کنند.(بقره، آیات ۱۶۸ و ۱۶۹؛ نحل، آیات ۶۲ و۶۳؛ نساء، آیه ۴۶؛ مائده، آیات ۱۳ و ۴۱)
 10. وحی شیطانی: از ویژگی های شیاطین این است که با وحی و نیز القائات شیطانی خویش مردمان را در مسیر باطل قرار می دهند. در این موارد شخص گمان می کند که خودش طرح و پیشنهادی داده است؛ در حالی که شخص زبان شیطان شده است و شیطان از زبان اوست که دارد سخن می گوید(نساء، آیات ۱۱۹ و ۱۲۰؛ انعام، آیات ۱۱۲ و ۱۱۳)، چنان که پیامبر(ص) نیز وقتی سخن می گوید، زبان خدا است و این خدا است که از زبان او سخن می گوید(نجم، آیات ۳ و ۴) گاه دولت های تابع دولت های استکباری، سخنان و طرح های را ارایه می دهند که چیزی جز سخنان شیاطین استکباری نیست. از نظر قرآن، کسانی که اهل گناه بسیار هستند چنان گرفتار می شوند که وقتی سخن می گویند، سخن خودشان نیست، بلکه سخن مستکبران جهانی است.(شعراء، آیات ۲۲۱ تا ۲۲۳)
 11. امدادهای شیطانی: شیاطین استکباری برای کمک و یاری به اولیای خویش اقدام می کنند تا آنان در مسیر باطل خویش شکست نخورند و شک علمی و تردید عملی در آنان ایجاد نشود؛ از این روست که بسیاری از گمراهان مانند مرتاضان و اهل سحر و جادو و طلسم در کارهایشان با امدادهای ابلیس و شیاطین پیشرفت های دارند تا جایی که برخی از سست ایمان ها از مسلمانان به شک می افتند.(اعراف، آیات ۲۰۱ و ۲۰۲؛ بقره، آیه ۱۰۲) امدادهای شیطانی در راستای ایجاد گمراهی و فرو رفتن هر چه بیش تر در گناه و بدکاری است.(همان)
 12. تقویت اعمال خرافی: اصولا از نظر قرآن، شیاطین بر اساس حدس و تخرص و گمان عمل می کنند؛ یعنی در مقام علمی از علم استفاده نمی کنند، بلکه بر اساس حدس و ظنون عمل می کنند؛ زیرا علم هماره ضد امور باطلی چون شرک و کفر است؛ بنابراین، تلاشی که شیاطین دارند، تقویت جنبه های خرافی و تشویق مردم به اعمال و رفتارهای خرافی است.(نساء، آیات ۱۱۷ و ۱۱۹) با نگاهی به شیوه های دولت استکباری آمریکا می توان دریافت که چرا رسانه هایش مردم را به خرافات تشویق و با فیلم های هالیودی به آن دامن می زند.
 13. ریخت و پاش: فرهنگ مصرف گرایی از فرهنگ های شیطانی است. از همین روست که دولت های استکباری و شیطانی بر عناصر چون مدگرایی تاکید دارند؛ زیرا چنین رفتاری موجب می شود تا مردم به سبب مدگرایی به ریخت و پاش و اسراف و هدر دهی سرمایه های ملی و عمومی اقدام کنند و اقتصاد مصرفی را ایجاد و محرومیت بسیاری از مردم جهان را رقم زنند؛ زیرا یک درصدی ها سرمایه های نود و نه درصد مردم را تباه می کنند و با ایجاد فقر و شکاف طبقاتی گسترده در میان اقشار مردم و جامعه، کفر و بی ایمانی را در آن افزایش می دهند.(اسراء، آیه ۲۷)
 14. افزایش فشارها: شیاطین از طریق انواع فشارها و افزایش آن بر آن هستند تا دولت و سلطه و ولایت خویش را گسترش دهند. از همین روست که به سبب افزایش شمار شیاطین و تعدد کمی و کیفی از همه ابعاد و جهات به انسان و اجتماع و دولت ها فشار می آورند تا بتوانند اهداف پلید خویش را تحقق بخشند. در آیات قرآنی از شیاطین جنی و انسی و شیوه های گوناگون آنان برای فشار بسیار سخن به میان آمده است.(انعام، آیه ۱۱۲؛ اسراء، آیه ۲۷؛ بقره، آیه ۱۰۲؛ شعراء، آیات ۱۲۰ تا ۲۲۳؛ نحل، آیه ۶۳)
 15. جنگ افروزی: شیاطین استکباری برای تحقق اهداف پلید خویش به جنگ و جنگ افروزی دامن می زنند و برای ترغیب اولیای خویش به جنگ، وعده های دروغی از پیروزی آسان و امداد و یاری خویش سخن می گویند.(انفال، آیه ۴۸) همین ترغیب شیاطین استکباری موجب شد که صدام و بن سلمان به گمان پیروزی سه روزه یا یک هفته ای در جنگی گرفتار شوند که هشت یا پنج سال دوام یافت.
 16. شبهه آفرینی: از ویژگی های شیاطین استکباری آن است که شبهه سازی کرده و به شبهات دامن می زنند تا این گونه مردم در حالتی قرار گیرند که توانایی تصمیم صحیح و درستی نداشته باشند و در فکر و عمل گرفتار شک وتردید شوند.(حج، آیه ۵۲)
 17. آرزوسازی: از مهم ترین شیوه های شیاطین استکباری ، آرزوهای بی پایان و بی پایه و اساس است که انسان توانایی انجام و رسیدن به آن را ندارد.(حج، آیه ۵۲)
 18. ایجاد اختلال روانی: شیاطین برای این که به مقاصد خویش برسند، در فکر و اندیشه و روح و روانی آدمی اختلال ایجاد می کنند. البته برای تحقق چنین شرایطی شیاطین مردمان را به کارهایی تشویق می کنند عامل چنین حالتی می شود، مانند رباخواری که موجب اختلال روانی در شخص می شود.(بقره، آیه ۲۷۵)
 19. انحطاط: شیاطین استکباری برای این که خود در برتری و عزت باقی بمانند کاری می کنند که اولیای ایشان در خواری و خفت و ذلت و مردمان و کشور در انحطاط فرو روند. از نظر شیاطین استکباری اولیای ایشان همانند گاو شیردهی هستند که می بایست دوشیده شوند و از گرده آنان برای سواری استفاده شود.(فرقان، آیه ۲۹)
 20. تعلیمات خرافی: شیاطین علوم حقیقی را به انسان ها یاد نمی دهند، بلکه دانش ها و علومی را در اختیار اولیای خویش می گذارند که فاقد بنیادهای حقیقی و تاثیرات مثبت است. از همین روست که تعلیم جادو و سحر و طلسم مثلا به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد دشمنی و گسست اجتماعی و تفرقه میان مردمان مورد استفاده شیاطین استکباری است. با نگاهی به فیلم های هالیودی و رسانه های آمریکایی می توان این شیوه آموزشی شیطان بزرگ را به سادگی و آسانی دریافت و شناساسی کرد.(بقره، آیه ۱۰۲)
 21. دادگاهی طاغوتی: مستکبران جهانی برای این که مقاصد خویش را در همه ابعاد تحقق بخشند، نهادها و مراکز بین المللی چون سازمان ملل و صندوق جهانی پول و بانک جهانی و دادگستری بین المللی و مانند آن ها را ایجاد می کنند تا مردمان برای حل و فصل امور به آن جا مراجعه کرده و این گونه سلطه و ولایت خویش را ایجاد و تثبیت کنند.(نساء، آیه ۶۰)
 22. شرارت: از نظر قرآن، شیاطین مستکبر جهانی محور شرارت هستند و هر شری از سوی آنان صادر می شود و هیچ خیری از آنان به مردمان نمی رسد(حج، آیه ۳؛ صافات، آیه ۷) ؛ زیرا یکی مرید به کسی گفته می شود که خالی از خیر و خوبی و تنها منشاء شر باشد.(مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ۷۶۴)
 23. غرور و فریبکاری: شیاطین استکباری استاد فریبکاری هستند و انسان را گرفتار غرور و فریب می کنند به طوری که نتواند حق و باطل را تشخیص دهد.(فاطر، آیات ۵ و ۶؛ الکشّاف، ج ۳، ص ۵۹۹)