ایمان و اطاعت، تنها عامل پیروزی بر دشمن

samamoیکی از شاهکارهای بزرگ انقلاب اسلامی عینیت بخشی به افسانه ها در زندگی مردم است. بسیاری از افسانه ها را مردم ایران به واقعیت تبدیل کردند و نشان دادند که آنها نه تنها افسانه نبوده بلکه حقایق قابل دسترسی است که می توان آن را به واقعیت تبدیل کرد.

عینیت افسانه ها در عصر حاضر

در آیات قرآنی و نیز سیره اسلامی این معنا بارها تکرار شده است که یک بیست در برابر دویست می ایستد و پیروز می شود. خداوند می فرماید: ای پیغمبر! تحریض کن مؤمنین را بر کارزار، اگر از شما بیست نفر صبور یافت شوند بر دویست نفر غلبه می یابند و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند غالب می شوند، به خاطر اینکه آنان مردمی هستند که نمی فهمند؛ اکنون خداوند سبک کرد از شما و دانست که در شما ضعفی است، حال اگر از شما صد نفر شکیبا و مقاوم یافت شوند بر دویست نفر غلبه پیدا می کنند و اگر از شما هزار نفر یافت شوند بر دو هزار نفر غالب می آیند به اذن خدا و خدا با صابران است (انفال، آیات ۵۵ و ۵۶).

همچنین فرشتگان برای امداد و یاری مؤمنان در جنگ حاضر می شوند و امدادهای غیبی الهی با حضور فرشتگان موجب می شود تا مؤمنان در جنگ پیروز شوند. (انفال، آیات ۹ و ۱۰ و آیات دیگر)

بسیاری از این گفته ها همانند اساطیرالاولین و افسانه ها بود و کسی نمی توانست اینها را به سادگی باور کند تا اینکه انقلاب اسلامی، مؤمنانی را به نمایش گذاشت که جهانیان را مبهوت خود ساختند. در بسیج رزمندگان اسلام نوجوانان کم سن و سالی یافت شدند که با کوله پشتی پر از سنگ به جنگ عراقی می رود و او را می کشد و اسلحه اش را به غنیمت می گیرد و نزد فرمانده می آید و می گوید که اکنون طبق فرمایش شما من خودم را به سلاح مجهز کرده و برای جنگ نهایی و حضور در خط مقدم آماده ام.

داستان های بزرگی در دوران دفاع مقدس از افسانه بودن به واقعیت تبدیل شد و بر مردم معلوم شد که آنچه خداوند بیان کرده یا در داستان های عصر پیامبر(ص) نقل شده، افسانه نبوده است بلکه حقایقی بود که می توان در هر عصری آن را به واقعیت تبدیل کرد به شرط آن که ایمان واقعی تحقق یافته باشد و اسالم از لقلقه زبانی و حتی ایمان از قلب به تمام وجود و جوارح جریان یابد.

یکی از مشکلاتی که در مقاطعی از دوران دفاع مقدس پیش آمد، غروری بود که پس از پیروزی های پیاپی لشکر اسلام پدید آمده بود. این پیروزی ها و افزایش امکانات و منابع مادی و مالی موجب شد تا لشکر اسلام در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر مدتی کوتاه زمینگیر شود؛ چرا که گمان بر آن رفت که عامل پیروزی، عده و عده (نفرات و تجهیزات) است. در این زمان بود که فرماندهان نزد امام خمینی(ره) مقتدای خویش رفتند و از انفاس قدسی آن حضرت بهره بردند. ایشان گفتند: مشکل شما غرور نفرات و تجهیزات است. شما با نام خدا و با ایمان بسیجی بروید تا فتح و نصرت نصیب شما شود. آنگاه فرماندهان دریافتند که می بایست توکل و توسل را مبنای رفتار خویش قرار دهند و گرفتار غرور نفرات و تجهیزات نباشند. بدین ترتیب آنان می روند و خرمشهر را با وجود چند لشکر مجهز عراقی، آزاد و ده ها هزار نفر را اسیر می کنند. آنگاه امام خمینی این حقیقت را گوشزد می کند که: «خدا خرمشهر را آزاد کرده است» چون که: «ما النصر الا من عندالله ان الله عزیز حکیم (انفال، آیه ۱۰) و یا ایهاالذین امنوا ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم (محمد، آیه۷) پس هنگامی که خدا را یاری کنید نصرت و پیروزی فرا رسد.

تجهیزات و نفرات، عامل بازدارندگی دشمن

جالب این است که براساس آموزه های وحیانی قرآن، تجهیزات و امکانات و نفرات هر چند که مهم و ارزشی باشد هرگز عامل و علت پیروزی و نصرت نیست. از این رو در آیه ۶۰ سوره انفال می فرماید: واعدو لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخلیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم و ماتنفقوا من شیء فی سبیل الله یوف الیکم و انتم لاتظلمون؛ و آماده کنید برای (کارزار با) ایشان هرچه را می توانید از نیرو و از اسبان بسته شده که بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از غیر ایشان که شما آنان را نمی شناسید و خدا می شناسد و آنچه که در راه خدا خرج کنید به شما پرداخت می شود و به شما ظلم نخواهد شد.

این بدان معناست که تجهیزات و امکانات نظامی و نفرات کارآزموده جنگی تنها عامل ارعاب و ترس دشمنان و عامل بازدارندگی دشمن و مانع از حملات آنان است، ولی هرگز در این آیه سخنی از نصرت و پیروزی نیست؛ یعنی با تجهیزات و شمار رزمندگان، شما به پیروزی نمی رسید بلکه تنها عامل پیروزی بر دشمن همان ایمان به خدا و اطاعت از اوست که همان روحیه بسیجیان امام خمینی بوده است. پس اگر خواهان پیروزی و نصرت بر دشمن هستیم می بایست خود را به عواملی از این دست یعنی اطاعت از خدا و ولایت و ایمان به خدا و نصرت او با انجام اطاعت از خدا و ولی او مجهز کنیم تا پیروز شویم. بنابراین، هر چند که آموزش نیروی انسانی کارآزموده و رزم آور و تجهیزات پیشرفته نظامی خوب است ولی باید دانست که تنها نقش بازدارندگی و ترس و ارهاب را خواهد داشت و تنها عامل پیروزی، همان ایمانی است که در شکل اطاعت از خدا و رسول و ولی او تجسم می یابد.