اصول گفتمان انقلاب در آینه کلام و مرام رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتمان انقلاب اسلامی، با گرایش خدا محوری شریعت مدار در راستای تحقق جهانی عدالت قسطی برای همه بشریت به عنوان تنها رقیب اساسی گفتمان اومانیستی مبتنی بر لیبرال دموکراسی سرمایه محور، برگرفته از اسلام ناب محمدی است که امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی قدس سره و امام خامنه ای سکاندار جهانی گفتمان انقلاب اسلامی در طول نزدیک به نیم قرن با مجاهدت شبانه روزی در ساختار جهادهای مالی، جانی، جهاد کبیر علمی و جهاد اکبر نفسی به سرانجام رسانیده و میوه ها و ثمرات جهانی آن نه تنها در منطقه غرب آسیا، بلکه در اقصی نقاط جهان به بار نشسته است.

امروز مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای دام ظله الوارف علی رؤوس المسلمین، با عنایت و فضل الهی با ارائه نظریات بدیع در حوزه ها و عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و غیره به شدت در تقابل اندیشه های مادی‌گرایانه گفتمان غربی، گفتمان عدالت گرایانه اسلام را به جهانیان عرضه داشته است که دشمنان را به چالش و استیصال کشانده است.

اندیشه های حضرت امام خامنه ای بر پایه واقع بینی حقیقت گرایانه سامان یافته است، به طوری که اصلاح طلبی بر اصول اساسی چون توحید محوری، شریعت مداری، آخرت گرایی، قیام به عدالت قسطی، دفاع از حقوق مظلوم و مستضعف در ظالم و مستکبر در همه جهان بی توجه به تفاوت های جنسیتی، نژادی، دینی، مذهبی و فرهنگی سامان یافته است.

بی گمان تدبر و تامل در حیات فردی، اجتماعی، سیر و سلوک، علم و عمل در سطوح مختلف، می تواند نه تنها در درک شخصیت آن حضرت ما را یاری رساند، بلکه چراغ راهی روشن در حرکت مبتنی بر صراط مستقیم الهی باشد.

امام خامنه ای جلوه گاه امروزی اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله و سلم است که می تواند سرمشق امروزی برای جهانیان باشد که در اندیشه فقط سعادت دنیوی مردم هستند و صلح و آرامش و آسایش و رفاه و امنیت را برای بشریت می خواهند.

نقش رهبران در تحولات اجتماعی

تحولات عظیم اجتماعی در سطح کشوری، منطقه ای و جهانی، مدیون رهبرانی است که فرالحظه می اندیشند و عمل می‌کنند. رهبرانی که عقل و قلب مردم را با افکار بدیع و رفتار صنیع به تسخیر در آورده و موج عظیمی را موجب می شوند. آنانی که به سبب شرح صدر جهانی می اندیشند و جهانی عمل می کنند و تحت تأثیر شرایط تحمیلی، هرگز حقیقت را فدای واقعیت موجود نمی کنند و با واقع بینی، در اندیشه تحقق حقایق به واقعیت خارجی از هیچ گونه تلاش علمی و عملی دریغ نمی ورزند.

انقلاب اسلامی ایران هر چند در جغرافیای سیاسی کوچک زاده شد، اما به سبب جهان شمولی افکار و اندیشه های رهبران آن، تأثیرات عمیق و ژرفی را در سطوح منطقه ای و جهانی از به جا گذاشت.

مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی مد ظله العالی به تبع مقتدای خود امام خمینی ( قده) انقلاب اسلامی را در مسیری مدیریت و ساماندهی کرده تا نه تنها سرمشقی برای آزادگان جهان باشد، بلکه با بهره گیری از توانایی و ظرفیت های موجود بر پایه راهبرد جهانی اسلام بر آن شد تا بستری برای گفتمان مصلح کل و دولت آخر زمانی حضرت بقیه الله (عج) فراهم آورد. در این راستا ایشان با ارائه نظریه کلان، ایجاد و تحقق تمدن اسلامی در دوره معاصر با پیش زمینه، نظام سازی، دولت سازی و امت سازی مبتنی بر آموزه های وحیانی قرآن و سنت و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بر آن است تا امت وسط و نمونه ای را به جهانیان عرضه دارد.

با نگاهی گذرا بر حیات و آثار و اندیشه های امام خامنه ای می توان به منظومه علمی و عملی دست یافت که چنین مقصد و مقصودی را مد نظر قرار داده است. از این رو است که دشمنان با درک دقیق این امر، همه تلاش خود را در ناکام گذاری این راهبرد مقام معظم رهبری مصروف داشته اند. بی گمان امروز دشمنان گفتمان انقلاب اسلامی در سطوح مختلف علمی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و سیاسی و فرهنگی با بهره گیری از اندیشمندان و اندیشکده و تحقیقات حتی میدانی بر آن هستند تا سدی استوار در این گفتمان جهانی انقلاب اسلامی و سرمشق قرار گرفتن آن از سوی جهانیان شوند.

بررسی و تحلیل و تبیین حیات، اندیشه ها و آثار امام خامنه ای، از سوی آزادی خواهان جهان نه تنها ظرفیت های آشکار و نهان گفتمان انقلاب اسلامی و شیوه ها و روش های آن را آشکار می سازد، بلکه چراغ راهی روشن برای انقلابیون علیه نظام های سلطه گر استکباری فراهم می آورد.