اتهام‌زنی حربه دشمن در جنگ روانی

نجوا

یکی از مهم‌ترین شیوه‌های سلطه یا بقای سلطه از سوی دشمنان بهره‌گیری از جنگ روانی است. در این جنگ از همه ابزارهای رسانه‌ای و غیررسانه‌ای برای رساندن پیام تزلزل و‌ترس و ایجاد اضطراب روانی بهره گرفته می‌شود تا این‌گونه بتوانند به مقاصد شوم خویش دست یابند.
خدا در قرآن درباره سیاست استکباری فرعون، این دشمن قسم خورده علیه حضرت موسی(ع)، می‌فرماید که وی در جنگ نرم از سه حربه سیاسی، اجتماعی و مذهبی استفاده می‌کرد.
در اتهام‌زنی سیاسی به حضرت موسی(ع) می‌گوید: یُریدُ اَنْ یُخْرِجَکُمْ مِنْ اَرْضِکُمْ؛ (موسی) می‌خواهد شما را از سرزمین خودتان بیرون راند (اعراف، آیه ۱۱۰؛ شعراء، آیه ۳۵)؛
در اتهام‌زنی اجتماعی نیز می‌گوید: اَنْ یُظْهِرَ فِی‌الْاَرْضِ الْفَسادَ؛ می‌خواهد در زمین فساد را ظاهر کند. (غافر، آیه ۲۶) اظهارکردن فساد به معنای ایجاد فساد به‌عنوان پدیده اجتماعی است، به‌گونه‌ای که ضد ارزش‌ها و نابهنجارها به جای ارزش‌ها و هنجارها در جامعه مطرح شود؛
در اتهام مذهبی نیز می‌گوید: إِنِّی أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَکُمْ؛ من می‌ترسم که دینی دیگر را جایگزین دین شما کند.(غافر، آیه ۲۶)
از این آیات دانسته می‌شود که باید مواظب باشیم تا مستکبران با رسانه‌ها و ابزارهای پرکارآمد شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی، مردم را از نظام اسلامی‌دور نکنند و ما را در مسیر اهداف استکباری و سلطه گرایانه خویش به کار نگیرند. هوشیاری و بصیرت در این هیاهوی رسانه‌ای و بازار شایعات از طریق رسانه‌های همگانی و اجتماعی لازم و ضروری ملتی است که می‌خواهد مستقل و آزاد و آزاده در جهان فریبکار امروز باقی بماند.