ابطال طلسم و سحر

خلیل منصوری

 

 

طلسم و سحر از واقعیت های هستی است که در آیات قرآنی از آن سخن به میان آمده است. سحر و طلسم واقعتی است که می تواند باطل باشد. راه ابطال آن خواندن معوذتین و آیه ۱۰۲ سوره بقره است.