آتش در مدینه: تحلیل فاطمی از اوضاع مدنی

 

تحقیق حاضر با هدف مطالعه اوضاع مدینه النبی پس از رحلت نبوی از زبان حضرت فاطمه (س) است. البته برای درک و فهم بهتر آن چه حضرت (س) بیان کرده است، شناخت مقام و منزلت ایشان بسیار مهم است؛ زیرا این شناخت به ما کمک می کند تا در حقیقت از زبان یکی از معصومان(ع) تحلیل اوضاع عصر نبوی و پس از آن را داشته باشیم. در حقیقت آن حضرت (س) هم چون قرآن به تحلیل می پردازد و حقیقت را چنان که هست تبیین می نماید، بی آن که تحت تاثیر ظواهر رخدادها و امور باشد. تحلیلی که عمق فاجعه و انحراف بزرگ را نشان می دهد که هنوز آثار آن تا امروز باقی است.

حضرت فاطمه(س) به ما کمک می کند تا سنت های الهی حاکم بر جان و جامعه و جهان را درک کنیم و خود را از فتنه های آخر زمانی در امان نگه داریم. فتنه هایی که دین و دنیا را تباه می سازد و اجازه نمی دهد تا سعادت دنیا و آخرت را به دست آوریم.

 

   خلیل منصوری  

 

عنوان: آتش در مدینه (تحلیل فاطمی از اوضاح مدنی)

نویسنده: خلیل منصوری

ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
تاریخ نشر: مهر ماه ۱۳۹۸
تعداد صفحه: ۳۹۱
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۹۵-۷۴۳-۹
قطع کتاب: وزیری

 

خرید کتاب آتش در مدینه (تحلیل فاطمی از اوضاع مدنی)