آب معدن جاده جواهرده

Resize%2520of%2520IMGP2002یکی از جاذبه های گردش گری و دیدنی رامسر ، آب معدن است. اگر در مسیر جاده جواهرده از سه راه فلسطین ۵ کیلومتر به پیش بروی ، افزون بر بهره گیری از مناظر دیدنی لات محله ، اشکونه کوه ، گاو رمک ، میان لات و سلمل از جنگل و رود  صفا رود (اسپی رود) و نوای خوش بلبلانی که در میان بوته های پیلم و گزنه این سو و آن سو می پرند لذت ببری و در نهایت به جنگل انبوهی می رسی که یکی از شاهکارهای طبیعت را به نمایش می گذارد.

رامسر جلوه ای از بهشت کوچک با تنوع گیاهی و جانوری است که از هر سو تو را به آرامش می خواند. در سمت چپ جاده که رود خانه صفا در آن جریان دارد درختان بلندی که اجازه عبور نور خورشید را به زمین نمی دهند جاده ای قرار دارد. این جاده که به سمت دره کشیده شده از روی پلی که در آغاز دوره رضا شاهی از سوی آلمانی ها ایجاد شده است ، می گذرد. درختان ریشه های خویش را گاه در سنگ های خارا چنان فرو کرده و آن را شکافته اند که آدمی را به شگفتی می آورد. جاده که در سراشیب آرامی قرار دارد بیش از ۵۰۰ متر نیست که به رود می رسد. در کنار رود تجهیزات گردشگری فراهم است که آماده پذیرایی از گردشگران است.

رود در تابستان شما را به آب تنی در گودالی کم عمق خویش دعوت می کند به شرط این که از سرمای آن فرار نکنی . جنگلی بودن منطقه و عدم عبور نور خورشید حتی به آفتاب تموز این اجازه نمی دهد تا گرمای خود را به خاک ارزانی دارد.
در کنار رودی که در سمت جاده قرار دارد سنگی عظیم قرار دارد که از زیر آن آب معدنی بیرون می آید. بهتر است که ماستی را بخرید تا در آب حل کنید و از آن بخورید. این آب گاز دار همانند آب علی دماوند است. اگر مقداری از آن را در لیوان بریزی همانند نوشابه های گاز دار اثر حباب را در اطراف شیشه می توانی ببینی .
به نظر برخی آب معدنی بو تند و زننده ای دارد و حتی با ماست هم به سختی می توان آن را نوشید ولی به نظرم آثار مفید آن را می بایست انگیزه برای قدرتی تحمل بوی تند و زننده آن قرار داد و دست کم لیوانی از آن خورد.Resize%2520of%2520IMGP2018
در گذشته به سختی افراد خود را به این جا می رسانند تا از آب آن برای درمان برخی از بیماری های استفاده کنند. در سال ۱۳۶۲ با گروهی از دوستان که پای پیاده به جواهرده سفر کرده بودیم ناچار شدیم تا از میان گزنه ها و پیلم ها و از آن بدتر گاو مگس های گزنده که نیش آنان آدمی را رنج می داد بگذریم تا خود را بدان جا رسانیم . اما در حال حاضر با بیرون کردن دام از جنگل و ایجاد جاده صاف و امکانات مهجز گردش گری به آسانی بدون نیش حشره ای و مگسی می توانی خود را به این منطقه برسانی.
دوستی می گفت که شما که در این شهر زیبا زندگی می کنید جایی دیگر هم می روید که زیباتر از این جا باشد؟ گفتم :‌ آری رامسر هر چند شهری زیباست ولی زیبایی آن در میان جنگل نیز پنهان شده است. در درون این جنگل جاهای دیدنی و زیبایی است که یکی از آن ها آب معدنی و یکی دیگر جواهرده و پوتک و گرمابسر و میان لات و حنت رودبار و سماموس و جاهای دیگری است که هر یک آدمی را به جهانی دیگر می برد .
در آب معدن چندین چشمه شگفت و عجیب است که می توان از چشمه هایی شیری آن یاد کرد. در هر گوشه ای از این رود در همان منطقه آب معدن می توانی چشمه های با آب های زرد و زرد و در آن سو تر چشمه های با آب های سپید سپید و حتی در میان بستر رودخانه آب گرمی است که می جوشد. اگر در تابستان هوس آب تنی در رودخانه را داشته باشی و از آب سرد آن فراری هستی می توانی کمی بالاتر از آب معدن ، آب گرمی را بجویی و در میان آب ولرمی که از ترکیب آب سرد رود و چشمه آب گرم ایجاد شده است تن به آب سپاری.
جنگل انبوه آب معدن و بستر رودخانه تو را در هر فصلی به سوی خویش می کشد. می توانی در این بستر برای گردش تا جواهرده خود را برسانی . البته پریدن از تخت سنگ های عظیمی که رود در هنگام طغیان با خود آورده شاید برای برخی دشوار و سخت و توانفرسا باشد ولی برای اهل گردش و یافتن جاذبه های جدید زیباست. در هر گوشه ای از این رودخانه چشمه ای عجیب و غریب بیرون می آید و شاید همین موجب شده است که آب صفا رود ترکیبی از همه املاح معدنی باشد.
پرندگان در فصل تابستان با نغمه ها و نواهای متنوع خود گردش گران را مست و دل شاد می کنند. جنگل هایی که به یک زبان هنوز دست نخورده اند و از زمانی که دام ها از جنگل بیرون رانده شده اند بکری و تازگی جدیدی یافته است.
آب معدنی دارای خواص چندی است که می توان به دفع سنگ های کلیه ، بازگشایی مجاری تنفسی و روده ای اشاره کرد. البته در گذشته از این آب برای دفع برخی از انگل های روده ای نیز استفاده می شده است.